Polityka prywatności

HOMIES COMPANY sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne.
Niniejsza Polityka prywatności, zwana dalej „Polityką”, została sporządzona w celu określenia zasad przetwarzania o ochrony danych osobowych oraz w celu wykazania, że przekazane dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 

2. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.
1) Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym serwisie jest HOMIES COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ksawerów 3, kod pocztowy 02-656, KRS: 0000912088, REGON: 389501947, NIP: 521-39-34-551.
2) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres poczty e-mail, numer telefonu. Podanie danych osobowych pozostaje dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach także niezbędne w celu możliwości zawarcia umowy i korzystania z serwisu. W przypadku wizyty w serwisie poprzez pliki Cookie gromadzone są takie dane, jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia pełnego korzystania z serwisu, w tym możliwości kontaktowania się i monitorowania aktywności, w tym w celach marketingowych, jak również w celach wynikających z innych przepisów prawa, w szczególności przepisów księgowych, podatkowych, statystycznych czy archiwizacyjnych.
4) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: wyrażonej zgody na przetwarzanie, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, niezbędności wykonania organizowanego Konkursu, jak również wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres: udzielonej zgody; przedawnienia roszczeń wynikających ze zorganizowanego Konkursu; czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie przechowywania dokumentów księgowych oraz podatkowych.
6) Odbiorcą danych osobowych będą: osoby zatrudnione u Administratora; podmioty upoważnione do przetwarzania danych, w szczególności biura rachunkowe, biura księgowe, kancelarie prawne; podmioty uprawnione z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa; podmioty dostarczające inne narzędzia, w szczególności Instagram, Google Analytics, YouTube, gdzie w ramach strony/profilu Administratora zamieszczają własne pliki „Cookies”.
7) Dane osobowe mogą być przekazywane poza granice kraju w związku z narzędziami dostarczanymi Administratorowi przez podmioty zewnętrzne, takie jak Instagram, Google Analytics, YouTube. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do innych państw w żadnych innych przypadkach.
8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowany.
9) Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania usunięcia lub sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofanie wcześniej wyrażonej zgody, prawo przenoszenia danych osobowych, prawo do uzyskania informacji, prawo przenoszenia danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.

 

3. Naruszenie zasad ochrony danych osobowych.
1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO i prawa polskiego.
2. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Pliki „Cookies”.
1. Administrator informuje, iż serwis korzysta z plików „Cookies” (danych informatycznych, w szczególności niewielkich plików tekstowych), które przechowywane są na urządzeniach końcowych użytkownika. Pliki te zawierają przede wszystkim informacje dotyczące strony internetowej, czasu przechowywania, wygenerowany unikalny numer.
2. Celem zapisywanych plików „Cookies” jest optymalizacja procesu i ułatwianie korzystania z serwisu, utrzymanie sesji w serwisie, dostosowania zawartości stron internetowych, powstawania statystyk, skojarzenia użytkownika w sytuacji ponownego połączenia z serwisem, poprawienia wydajności i efektywności serwisu, co wiąże się z podnoszeniem jakości usług serwisu.
3. Pliki „Cookies” pozostają w pełni bezpieczne dla użytkownika oraz jego urządzenia i nie służą do identyfikacji i ustalania tożsamości użytkownika.
4. Użytkownik może w każdej chwili odrzucić lub zablokować pliki „Cookies”. W tym celu należy dokonać zmian w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie plików „Cookies” koniecznych dla procesu uwierzytelniania i bezpieczeństwa może uniemożliwić lub znacznie ograniczyć możliwość korzystania z serwisu.
5. W ramach serwisu wykorzystywane są następujące pliki „Cookies”: sesyjne (przechowywane do momentu wylogowania lub opuszczenia serwisu), stałe (przechowywane przez określony czas lub do momentu ich usunięcia), wydajnościowe (pozwalają zbierać informacje o sposobie korzystania z serwisu), niezbędne (umożliwiają korzystanie z usług serwisu), własne (umieszczane przez serwis), zewnętrzne (pochodzące z witryny zewnętrznej).

 

5. Zmiany polityki prywatności.
Administrator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w Polityce prywatności, w szczególności w przypadku zmiany świadczonych usług, wprowadzenia nowych usług lub w przypadku konieczności wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

6. Pytania dotyczące ochrony danych osobowych.
Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z zakresie ich gromadzenia, przetwarzania i korzystania, jak również żądania informacji, ograniczenia, usunięcia czy sprostowania, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: your.day.giveaway@gmail.com lub w formie pisemnej HOMIES COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ksawerów 3, kod pocztowy 02-656, KRS: 0000912088, REGON: 389501947, NIP: 521-39-34-551.